Informatie buitenschoolse activiteiten

Op het Montessori Lyceum Oostpoort hebben we naast de reguliere lessen ook Brede School activiteiten buiten schooltijd. Alle K&C projecten zijn een verplicht onderdeel geworden voor alle leerlingen in de Onderbouw en geïntegreerd in het reguliere lesprogramma.


Elke dag is er voor de leerlingen in de pauze of tijdens vrije uren de mogelijkheid om op het Rode Plein (kantine met de rode vloer) mee te doen aan allerlei spelactiviteiten. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld gezelschapspelletjes zoals schaken, dammen. Buiten is het mogelijk om te voetballen, hardlopen en basketbal spelen.


Wat valt er te doen na schooltijd en zijn er kosten aan verbonden?
De meeste activiteiten zijn gratis. Bij een aantal activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Soms moet er een borg worden betaald, die wordt terug gegeven na afloop van de activiteit als de leerling aanwezig is geweest.
• Topscore - leerlingen kunnen kiezen uit een aantal sporten zoals badminton, basketbal, streetdance, voetbal, free run en daar les in krijgen, een jaar lang.
• Zwemmen - voor leerlingen die hun zwemdiploma willen halen, (onderdeel van Topscore).
• Muziek – leerlingen kunnen zich verder verdiepen en bekwamen in een muziekinstrument en samenspelen. Aan het eind van het schooljaar wordt een presentatie gegeven tijdens de MLO Got Talent Show.
• ICT in de wolken - Dit is een project voor leerlingen die zich verder willen ontwikkelen met ICT. Leerlingen van de MSA scholen komen op woensdagmiddag bij elkaar op het Metis Montessori Lyceum om aan mooie ICT projecten te werken.
• Huiswerkklas – leerlingen kunnen onder begeleiding huiswerk maken, zich verbeteren/ontwikkelen in vakken zoals rekenen/wiskunde, Nederlands/NT2 en krijgen hulp bij plannen.
• Sportklas – leerlingen kunnen extra lessen krijgen waarin zij kennismaken met verschillende soorten sport en zich daarin bekwamen. We verwachten hierbij inzet en ambitie. De sportklas gaat door bij voldoende aanmeldingen.

© 2019, Montessori Lyceum Oostpoort, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct