Decanaat

Decanaat

De decaan is een docent die gespecialiseerd is in het adviseren van leerlingen en hun ouders bij het kiezen van: een onderwijssoort, het vakkenpakket, een sector, een vervolgopleiding of beroep. Leerlingen worden in onze school gestimuleerd om na te denken over toekomstige keuzemomenten die tijdens de schoolloopbaan moeten worden gemaakt. Tijdens de lessen Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (LOB) wordt aandacht besteed aan het leren keuzes maken van leerlingen. Voor vragen kun je terecht bij mevr. C. van der Heijden.

Aanmelden Zij-instromers Leerlingen voor zij-instroom kunnen tot 1 juni 2020 per e-mail aangemeld worden bij de decaan van het Montessori Lyceum Oostpoort. I.v.m. de examenprogramma’s is zij-instroom in de vierde klas is niet mogelijk.

Informatiemiddag profielen Oostpoort Om leerlingen die willen instromen in het derde leerjaar voorlichting te geven over de profielen die wij aanbieden, organiseert het Montessori Lyceum Oostpoort een informatiebijeenkomst voor zij-instromers derde klas . U bent welkom op woensdag 6 mei 2020 om 16:00 uur, Polderweg 3, 1093KL Amsterdam. We verwachten van zij-instromers dat zij met een ouder/ verzorger naar deze bijeenkomst komen. De leerling kan telefonisch of per e-mail voor deze middag worden aangemeld bij de decaan.

Als de leerling kiest voor aanmelding bij het Oostpoort gaat de gangbare aanmeldingsprocedure van start. Decaan Oostpoort Claudia van der Heijden e-mail : c.heijden@msa.nl of tel: 020-5979882

© 2019, Montessori Lyceum Oostpoort, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct