Het Montessori College Oost is nu Montessori Lyceum Oostpoort met een prachtige sporthal!

Het Montessori College Oost gaat veranderen.
We worden een lyceum, waarbij leerlingen van alle niveaus, van vmbo tot havo/vwo, bij ons kunnen instromen. Deze instroom start in schooljaar 2020-2021.
De nadruk komt daarbij te liggen op de combinatie van denken en doen. Met veel vakoverstijgende projecten en samen leren in de praktijk; onderzoeken en uitvoeren.

Op 31 oktober werd naast onze nieuwe naam ook de Montessori Sporthal Oost officieel geopend. Ben je benieuwd naar de totstandkoming van het gehele bouwproces? Klik dan op: