Corona op school update 14 januari

 

 

Amsterdam, 14 januari 2022

Beste ouder(s) en of verzorger(s), beste leerling

We zijn afgelopen maandag gelukkig weer gestart met alle leerlingen op school. In de afgelopen mailingen heb ik u aandacht gevraagd voor de regel dat leerlingen een mondkapje moeten dragen als ze lopen door het gebouw. Een deel van de leerlingen houdt zich daaraan, maar een te groot aantal leerlingen niet.

Het maakt dat docenten zich ongemakkelijk voelen en niet veilig. Het lesgeven onder de huidige omstandigheden is niet eenvoudig. Leerlingen gedurende de dag constant moeten aanspreken op de huidige schoolregels vraagt veel van ons allemaal.

We hebben daarom het besluit genomen om vanaf maandag 17 januari strenger te gaan handhaven. Als leerlingen zich niet houden aan het dragen van een mondkapje en niet aanspreekbaar blijken en hun gedrag niet willen veranderen zullen we de leerling vragen naar huis te gaan. We zullen contact met u opnemen voordat de leerling de school verlaat (telefonisch of per mail) en vragen u met uw zoon/dochter in gesprek te gaan.

Uw kind is de volgende dag weer welkom als hij/zij zich aan de mondkapjesregel wil houden.

Verder vraag ik u aandacht voor de onderstaande studie- en ontwikkeldagen:

Maandag 17 januari vervallen de lessen vanaf 12.10 uur i.v.m. een studiemiddag.

Donderdag 3 februari is er een ontwikkel dag voor alle medewerkers en zijn de leerlingen vrij.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande maatregel omtrent de mondkapjes dan kunt u mij mailen via j.grand@msa.nl. Ik neem dan z.s.m. contact met u op.

Ik wens u allen een goed weekend.

Met vriendelijke groet,
Ook namens het MT

Joyce de Grand,
Directeur

 

For other languages please use: https://translate.google.nl

 

 

Amsterdam 5 januari 2022

Beste ouder(s) en of verzorger(s), beste leerling

We zijn zeer blij om u te kunnen berichten dat alle VO- scholen na de kerstvakantie weer open mogen. Voor het leerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling is dit een positief besluit.

Alle leerlingen  worden maandag 10 januari volgens het rooster op school verwacht.

We willen u nogmaals vragen om met uw zoon/dochter te bespreken dat het dragen van een mondkapje verplicht is in de gangen en in de aula (als je loopt). Veel leerlingen houden zich hieraan, maar helaas een te groot deel ook niet. Als we willen dat de scholen openblijven en de docenten met vertrouwen hun werk kunnen doen is dit echt belangrijk! 

Onze school biedt alle leerlingen zelftests aan. Conform de richtlijnen is het wenselijk dat iedereen zich tweemaal per week test. De tests zijn verkrijgbaar via de mentoren en verkrijgbaar bij de balie. 

Als een leerling verkouden is of klachten heeft, dan is een PCR-zelftest niet genoeg, maar moet een leerling via de GGD een test laten doen. 

Uw kind blijft vervolgens thuis totdat de uitslag bekend is. Wij vinden het belangrijk dat u ons in alle gevallen informeert, zodat wij indien nodig klasgenoten en medewerkers (op discrete wijze) kunnen informeren.

Ook als een kind uit het buitenland komt, waar een quarantaine advies geldt na terugkomst in Nederland, blijft hij/zij thuis totdat de quarantaine periode voorbij is. 

We hopen iedereen weer in goede gezondheid te verwelkomen en wensen u nogmaals een gelukkig 2022.

Namens de schoolleiding,

Joyce de Grand

Directeur

 

 

Dear parent(s) and or caretaker(s), dear students,

We are pleased to inform you that all secondary schools are allowed to reopen. For the learning process and the social and emotional development of the students this is a positive decision. 

We expect all our students according to their schedule on Monday the 10th of January back at school.

Could you  please discuss the issue of wearing a facemask in school, in the hallways and in the auditorium ( when walking) with your child. A lot of students comply, but there is a group that to often does not. If we want the schools to stay open and teachers to do their work without having to worry about their safety, it is of the utmost importance.

PCR tests are available for all our students. According to the RIVM guidelines it is mandatory to do a test twice a week. The test are available in school. Students can ask their mentor or get them at the reception. 

If a student has a cold or has other complaints relating to the flu, a PCR-selftest is not enough. A student is then required to have a test done at a GGD location. Your child is then requested to stay at home till the test result has been given. We find it very important that the school is informed in all circumstances so that we can (discreetly) inform classmates and colleagues.

If a student returns from a foreign country where there is a quarantine advice, one is required to stay home according to the advised period of quarantine. 

We hope to welcome everyone again in good health and wish you once again a very happy 2022.

On behalf of the school management,

Joyce de Grand,

School director 

 

For other languages please use: https://translate.google.nl