Belangrijk bericht over de Matching en Loting voor nieuwe brugklassers

Wanneer en hoe hoor ik op welke VO-school ik ben geplaatst (uitslag van de Centrale Loting & Matching)?
Op donderdag 2 april om 15:30 uur wordt de uitslag van de Centrale Loting & Matching bekend gemaakt. Je basisschool en je ouders - mits ze een e-mailadres hebben opgegeven - kunnen vanaf dat moment zien waar je bent geplaatst. Je ouders in het ouderportaal, je basisschool vindt het in ELK. De VO-scholen verzenden op deze dag ook een brief naar alle leerlingen die bij hen zijn geplaatst.

Als je ouders je bij de VO-school van je eerste voorkeur aanmelden, vraagt de VO-school een aantal gegevens van jou en je ouders, waaronder een e-mailadres. Via dit e-mailadres ontvangen je ouders namelijk op 31 maart een bericht met een link naar het ouderportaal. Is de e-mail niet ontvangen, bekijk dan de map met ongewenste e-mails. Als de e-mail daar ook niet te vinden is, dan kunt u bellen naar de Servicedesk met het 9-cijferige leerlingnummer dat onder andere te vinden is op het definitieve aanmeldformulier.

Het ouderportaal wordt zo simpel mogelijk ingericht zodat het weinig capaciteit vereist van de digitale omgeving. Voor de zekerheid wordt er vooraf een stresstest gedaan. Tot donderdag 2 april 15:29 uur zal er slechts beperkte informatie op het ouderportaal staan: alleen jouw naam en voorkeurslijst. Vanaf 15:30 uur is in het ouderportaal het volgende zichtbaar:
- De VO-school van plaatsing.
- Je lotnummer in de Centrale Loting & Matching. Ieder kind krijgt een eigen lotnummer, ook tweelingen. Deze wordt nooit vooraf bekendgemaakt. Ook is het niet mogelijk en toegestaan om van lotnummer te ruilen. Overigens is er met het gebruikte systeem geen enkele kans dat je hoger op je lijst terechtkomt door te ruilen.
- Eventueel de reservelijst waarop je staat, als je lager dan de eerste keuze bent geplaatst.
- Een link naar de VO-scholen die nog plaats hebben voor leerlingen met jouw basisschooladvies.
- Overige informatie
- De contactgegevens van de Servicedesk, waar je vragen, opmerkingen, klachten en/of bezwaar kan stellen of maken. De Servicedesk zet extra medewerkers in om ouders te woord te staan. Toch kan de wachttijd voor ouders vlak na publicatie langer zijn dan gebruikelijk. Wij hopen dit zoveel mogelijk te beperken en bieden ouders de mogelijkheid om teruggebeld te worden.

Als je ouders geen e-mailadres hebben (doorgegeven) en geen toegang tot het ouderportaal kunnen krijgen, kunnen jij en je ouders op 2 april na 15:30 uur bij de basisschool navragen waar je bent geplaatst. Alle leerlingen ontvangen na 2 april een brief van de VO-school waar ze geplaatst zijn.

Als uiteindelijk blijkt dat de VO-school niet kan bieden wat jij nodig hebt, helpen ze jou, je ouders en de basisschool met het zoeken naar een VO-school die dat wel kan.

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur


Montessori Lyceum Oostpoort
Polderweg 3
1093 KL Amsterdam
T: 020 597 98 45
E: s.jacobs@msa.nl
www.oostpoort.nl

Zie voor meer informatie: www.voschoolkeuze020.nl

© 2019, Montessori Lyceum Oostpoort, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct